top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Onderzoek potentie en gebiedsstudies: De sleutel tot efficiënte bodemenergie en aquathermie

Wij weten het al! In de wereld van duurzame energie spelen bodemenergie en aquathermie een belangrijke rol. Wij kunnen met ons team terugvallen op onze kennis en expertise. Dit is ook wel nodig bij het onderzoeken naar de geschiktheid van deze vooruitstrevende klimaatsystemen. Gebiedsstudies en potentieonderzoek is hierin belangrijk voor het bepalen van de geschiktheid van bodemenergie en aquathermie. Wat komt hier zoal bij kijken?


Wij zijn dus gespecialiseerd in onderzoek naar de technische, juridische en financiële haalbaarheid van klimaatsystemen gekoppeld aan bodemenergie en aquathermie. Hier kunnen onze samenwerkingspartners op rekenen. Daarnaast doen we gebiedsstudies om de potentie te bepalen en voeren we variant- en conceptstudies uit. Dit doen we op basis van project-, wijk en/of gebiedsniveau afhankelijk van de vraag.


Bodempotentie en gebiedsstudies

Het bepalen van de bodempotentie is een belangrijk aspect van het onderzoek naar bodemenergie. Bodempotentie is de mate waarin een bepaald gebied geschikt is voor het winnen van energie uit de bodem. Bij gebiedsstudies wordt gekeken naar de samenstelling van de bodem, de grondwaterstroming en de geologische eigenschappen van het gebied. Deze gegevens in combinatie met de juridische haalbaarheid, worden gebruikt om te bepalen welk type bodemenergiesysteem het meest geschikt is voor dat specifieke gebied en welke capaciteiten te behalen zijn onder bepaalde omstandigheden.


Het in kaart brengen van de voor- en nadelen

Naast gebiedsstudies voeren we ook variant- en conceptstudies uit. Dit houdt in dat we verschillende opties voor een bodemenergiesysteem of aquathermiesysteem onderzoeken en de voor- en nadelen daarvan in kaart brengen. We kijken bijvoorbeeld naar de kosten, de benodigde ruimte en de benodigde energie-input om het systeem te laten functioneren. Op basis van deze studies kunnen we een weloverwogen keuze maken voor het meest geschikte systeem voor een bepaald gebied.


Kosteneffectief

Het uitvoeren van gebiedsstudies en variant- en conceptstudies is van groot belang voor het ontwikkelen van duurzame energieoplossingen. Door deze studies uit te voeren, kunnen we de potentie van een gebied benutten en het meest efficiënte en kosteneffectieve bodemenergiesysteem of aquathermiesysteem ontwikkelen voor een bepaald gebied. Zo dragen we bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het behalen van de klimaatdoelstellingen.


Een duurzame toekomst

Om bodemenergie en aquathermie op grote schaal te kunnen toepassen is dus ons onderzoek gericht op innovatie en efficiëntie. Dit geeft ons de mogelijkheid de beste oplossingen te vinden. Daarom is er geen twijfel over mogelijk dat met onze kennis en expertise we een bijdrage leveren aan een duurzamere toekomst.


Jouw duurzame project

Ben je nieuwsgierig naar wat VHGM kan betekenen voor jouw duurzame project? Samen met een betrokken team van experts met diverse achtergronden werken we nauw samen om het beste resultaat voor jouw project en omgeving te bereiken. Je kunt contact met ons opnemen via telefoon (023) 584 11 22 of door een e-mail te sturen naar info@vhgm.nl.

24 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page