top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Leidschendam Koningin Wilhelminialaan

In Leidschendam is in opdracht van de gemeente het gemeentehuis uitgebreid. Hiervoor is een aanbouw aan het bestaande pand aan de Koningin Wilhelminalaan gebouwd. Voor de energievoorziening is een duurzaam klimaatsysteem gemaakt in combinatie met een warmte- en koudeopslagsysteem, bestaande uit een open bodemenergiesysteem met één koude en één warme bron.


VHGM is bij dit project betrokken om advies te geven over het WKO-systeem en om praktische ondersteuning te leveren tijdens de uitvoeringsfase met als doel het waarborgen van de kwaliteit. In het kader van de strakke tijdplanning heeft VHGM ook voor het WKO-gedeelte het projectmanagement verzorgd.


De volgende werkzaamheden zijn voor dit project door ons uitgevoerd:

  • Grondwateranalyse ter bepaling van de ontgassingsdruk

  • Advisering/controle ontwerp bodemenergiesysteem

  • Projectmanagement WKO-gedeelte

  • Kwaliteitsborging Realisatie WKO

Systeem specificaties:

Grondwatersysteem:WKO

Koelvermogen:506 kW

Verwarmingsvermogen:508 kW

Grondwaterdebiet:83 m3/h

Aantal bronnen:1 doublet

Diepte bronnen:220 m

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page