top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Hoogvliet, Den Haag

Voor de nieuwbouw van een supermarkt met daarboven 68 appartementen in Scheveningen is een bodemenergiesysteem gerealiseerd. VHGM is bij dit project betrokken geweest bij de volgende aspecten:

  • Begeleiding proefboring

  • Vergunning waterwet

  • Effectenstudie

  • Uitvoeringsbegeleiding

Systeem specificaties:

Grondwatersysteem:Monobron

Koelvermogen:183 kW

Verwarmingsvermogen:228 kW

Grondwaterdebiet:36 m3/h

Aantal bronnen:1

Diepte bronnen:225 m

2 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page