top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Duurzaam plan Ruigrok

Woensdagavond 15 januari vond een overleg plaats tussen de bewonerscommissie van Duurzaam Plan Ruigrok en VHGM. De commissie is ontstaan uit een wijkje in de gemeente Bloemendaal dat bestaat uit 28 woningen. De bewoners zijn actief op het gebied van verduurzaming en zijn bij VHGM terecht gekomen voor advies over warmtepompen/bodemenergie.


“Het onderzoek doen we samen met de bewoners”

Hoewel het onderzoek grotendeels door VHGM wordt gedaan, geven de bewoners ook hun input. “Het onderzoek doen we samen met de bewoners”, geeft Dick aan. De bewoners verzamelen namelijk gegevens over het huidig verbruik van de woningen, bewonersaantallen en informatie over de woningen. Vooraf en tussentijds vindt een overleg plaats met de bewoners om het onderzoek door te spreken. Parallel aan dit traject onderzoekt de commissie ook of hun buren openstaan voor verduurzaming in de vorm van isoleren, ventileren en zonnepanelen.


Aardgasvrije wijken

In 5 stappen nemen we de bewoners (en de gemeente) mee in het onderzoek naar aardgasvrije wijken. Naast een deel inventarisatie van de energievraag, beschikbare warmtebronnen en juridische en technische haalbaarheid, bedenken we verschillende varianten en financieringsmogelijkheden voor aardgasvrije wijken.

  1. Energievraag vaststellen

  2. Bodempotentie en overige warmtebronnen

  3. Juridische en technische haalbaarheid

  4. Globale systeemopzet en uitwerking varianten

  5. Financiering, organisatie en besparing

Uitkomsten

Het onderzoek wordt uiteraard gedeeld met de bewoners en de gemeente. Nadat het onderzoek definitief wordt gemaakt wordt door VHGM een presentatie gegeven. Dit gebeurt veelal in samenwerking met de gemeente om de bewoners goed in te lichten. Dit hoeft niet te betekenen dat bewoners direct aardgasvrij moeten gaan of binnen een bepaalde tijd. Het onderzoek geeft echter wel voldoende inzicht in de mogelijkheden om dit voor elkaar te krijgen en is een goede stap in de richting van aardgasvrije wijken.

5 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page