top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

De Grunobuurt, Groningen

Dit project betreft de realisatie van een grootschalig nieuwbouwproject in de volkswijk Grunobuurt. Het betreffen in totaal 513 woningen, verdeeld over 8 woonblokken. Het project ligt ingeklemd tussen de Stephonsonstraat en de Parkweg. VHGM is bij dit project betrokken geweest bij de volgende aspecten:

  • Geohydrologisch onderzoek

  • Masterplan

  • Vergunning grondwaterwet

  • Ontwerp compleet grondwatersysteem, distributie “Noord” en een oppervlaktewater regeneratiesysteem.

  • Ontwerp compleet grondwatersysteem, distributie “Zuid”

  • Effectenstudie

  • Projectmanagement

  • Uitvoeringsbegeleiding

Systeem specificaties:

wko systeem: Noord Zuid

Koelvermogen: 869 kW 764 kW

Verwarmingsvermogen: 551 kW 483 kW

Grondwaterdebiet: 94 m3/h 82 m3/h

Aantal bronnen: 2 2

Diepte bronnen: 129 m 129 m

Oppervlakteregeneratiesysteem:

Koelvermogen:519 kW

Koelvermogen:436 kW

Circulatiedebiet:63 m3/h

4 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page