Van Harlingen Grondwater Management B.V. (VHGM) is een onafhankelijk ‘’praktijkgericht’’ ingenieursbureau dat zich bezighoudt met het advies op het gebied van grondwatermanagement en het ontwerp en de begeleiding van koude- en warmteopslagsystemen in Nederland. Deze duurzame oplossingen realiseren wij samen met opdrachtgevers, installateurs en boorbedrijven.

Naast koude- en warmteopslagsystemen houdt VHGM zich ook bezig met het ontwerp van distributie- en regeneratiesystemen in combinatie met koude- en warmteopslag. De projecten die door VHGM worden gerealiseerd kenmerken zich door hoge kwaliteit en rendabiliteit in combinatie met lage objectkosten.

VHGM bestaat uit een gemotiveerd en specialistisch team dat u op alle facetten van de Bodemenergie en grondwatermanagement kan adviseren.

Op onze website vindt u  een compleet overzicht van de diensten die wij kunnen leveren.

Bemalingen Bemalingsadvies bemaling advies Bodemenergie wko kwo grondwater grondwateronttrekking bronnen tijdelijke bemaling

NIEUWSOVERZICHT


Risico’s bemaling op wko-systemen
Risico's bemaling op wko-systemen De bouw in grote steden blijft komende jaren doorgaan en de keuze val...

Beoordelingsrichtlijnen
Kwaliteitsborging van bodemenergiesystemen is gegarandeerd door de unieke positie van VHGM. Ook dit jaar heeft...

Verlagen grondwaterstand t.b.v. bouwkuip of kelder
Wilt u ontgraven voor de aanleg van een kelder of bouwkuip maar weet u niet wat de eisen zijn die worden geste...