Van Harlingen Grondwater Management B.V. (VHGM) is een onafhankelijk ‘’praktijkgericht’’ ingenieursbureau dat zich bezighoudt met het advies op het gebied van grondwatermanagement en het ontwerp en de begeleiding van koude- en warmteopslagsystemen in Nederland. Deze duurzame oplossingen realiseren wij samen met opdrachtgevers, installateurs en boorbedrijven.

Naast koude- en warmteopslagsystemen houdt VHGM zich ook bezig met het ontwerp van distributie- en regeneratiesystemen in combinatie met koude- en warmteopslag. De projecten die door VHGM worden gerealiseerd kenmerken zich door hoge kwaliteit en rendabiliteit in combinatie met lage objectkosten.

VHGM bestaat uit een gemotiveerd en specialistisch team dat u op alle facetten van de Bodemenergie en grondwatermanagement kan adviseren.

Op onze website vindt u  een compleet overzicht van de diensten die wij kunnen leveren.

 

NIEUWSOVERZICHT


De jaaropgave grondwateronttrekkingen
Een verplichting van het bodemenergiesysteem De vergunning in het kader van de Waterwet welke wordt verleen...

Duurzaam fietspad
Vanaf medio 2016 vindt er groot onderhoud plaats aan de N444 in Voorhout. De werkzaamheden worden uitgevoerd d...

Lozen in Amsterdam en omgeving
In Noord-Holland is er een discussie gaande tussen Waternet, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de pro...